Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός

Άκτιστον Φώς

26 Νοεμβρίου 2011

Άκτιστον Φώς

Φώς ο Θεός,

ο ήλιος ωχρός.

Το τέρμα σαφές

ευχήν μονον πες…

Ενέργεια θεία,

ουχί θεωρεία.

Κοινωνία Φωτός

χαρίσματα νοός…

*

Γεύση ουρανία,

τάλαντα θεία.

Παραδείσου η όψη

κατ, εικόνα εν όψη…

*

Κατά χάριν Θεός,

η αγάπη εμπρός.

ψυχή φτερουγίζει

εις ουράνια γυρίζει…

*

Σκεύος ,σαφώς εκλογής

παναγάπη επι της γης…

Θείος έρως πλημυρίζει

ευωδία, αναβλύζει …

*

Έπαθλον καλού αγώνα

εκ του θείου αρραβώνα,

φωτισμός του μοναχού,

εξορία του πονηρού…..

Μνάσων ο Παλαιός Μαθητής