Αρχείο ημέρας

19 Ιανουαρίου 2012

Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας και οι σχέσεις του με τον έπαρχο Ορέστη και τη Φιλόσοφο Υπατία

Κατηγορίες: Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες

Ειρήνη Αρτέμη Στην εργασία αυτή θα αναφερθούμε στις σχέσεις ενός σπουδαίου πατρός της αρχαίας Εκκλησίας του πατριάρχη Κυρίλλου Αλεξανδρείας με...

Περισσότερα