Αρχείο ημέρας

30 Μαρτίου 2012

Εκοιμήθη ο Ηγούμενος της Ι.Μ. Οσίου Δαυϊδ Αρχιμανδρίτης Κύριλλος Γεραντώνης

Κατηγορίες: Ειδήσεις και Ανακοινώσεις

Με τα αισθήματα της κατ’ άνθρωπον λύπης αναγγέλεται η κοίμηση του αοιδίμου ήδη Αρχιμανδρίτου Κυρίλλου Γεραντώνη, Ηγουμένου της ιστορικής και...

Περισσότερα

Εξήγηση της Θ΄ ωδής του κανόνος του Ακαθίστου Ύμνου. († Α. Θεοδώρου, Καθηγ. Παν/μίου)

Κατηγορίες: Θεολογία και Ζωή

«Άπας γηγενής, σκιρτάτω τω πνεύματι λαμπαδουχούμενος· πανηγυριζέτω δε, αΰλων Νόων φύσις γεραίρουσα, την ιεράν πανήγυριν της Θεομήτορος, και βοάτω· Χαίροις...

Περισσότερα