Ειδήσεις και Ανακοινώσεις

Πρόγραμμα ιερών ακολουθιών Διακαινισήμου Εβδομάδος Μονή Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου

16 Απριλίου 2012

Πρόγραμμα ιερών ακολουθιών Διακαινισήμου Εβδομάδος Μονή Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
Ἑσπερινὸς τῆς Ἀγάπης    6:00 μ.μ.
(Τὸ ἀναστάσιμο Εὐαγγέλιο θὰ ἀναγνωσθῆ σὲ ἕξι γλῶσσες)

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
Πανηγυρικὸς Ὄρθος καὶ Θ. Λειτουργία    7:00 π.μ.
Λιτάνευσις τῆς θαυματουργοῦ εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Παντανάσσης

Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς τῶν Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καὶ Εἰρηνης ἐν τῷ ὁμωνύμῳ παρεκκλησίῳ μετ’ ἀρτοκλασίας  6:00 μ.μ.

ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
Πανηγυρικὸς Ὄρθος καὶ Θ. Λειτουργία    7:00 π.μ.
Λιτάνευσις τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τῶν  Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καὶ Εἰρηνης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ
ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ
Πανηγυρικὸς Ὄρθος καὶ Θ. Λειτουργία    7:00 π.μ.
ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ
Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς πρὸς τιμὴν τῆς θαυματουργοῦ εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς “Κυρίας τῶν Ἀγγέλων”    5:00 μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
Πανηγυρικὸς Ὄρθος καὶ Θ. Λειτουργία
(ἡ πύλη θὰ ἀνοίξῃ στὶς 6:00 π.μ.)
 Λιτάνευσις εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς “Κυρίας τῶν Ἀγγέλων”