Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες

Άγιος Βασίλειος του Όστρογκ ο Αγιορείτης (29 Απριλίου)

29 Απριλίου 2012

Άγιος Βασίλειος του Όστρογκ ο Αγιορείτης (29 Απριλίου)

Πηγή: Αγία Ζώνη