Θεολογία και Ζωή

«Εικαζόμενη Συναίνεση» για τις Μεταμοσχεύσεις οργάνων

30 Απριλίου 2012

«Εικαζόμενη Συναίνεση» για τις Μεταμοσχεύσεις οργάνων

Ο νόμος περί μεταμοσχεύσεως οργάνων από εγκεφαλικώς νεκρό δότη ψηφίσθηκε στις 16-6-2011 από την Βουλή των Ελλήνων.

Η εφαρμογή του άρθρου 8 του εν λόγω νόμου, το οποίο συνιστά νομοθετική ρήτρα υπέρ της «εικαζόμενης συναίνεσης», αναστέλλεται επί μία διετία (μέχρι την 1-6-2013), ώστε να προηγηθή «συγκεκριμένη ενημερωτική εκστρατεία».

Το πρόβλημα που δημιουργεί η συγκεκριμένη ρήτρα είναι πολύ σοβαρό.

Ο κάθε ένας μας είναι υποχρεωτικά δότης οργάνων, εφ’ όσον δεν έχει δηλώσει διαφορετικά. Στην περίπτωσι που ευρεθή στην κατάστασι του εγκεφαλικώς νεκρού, μετά από ένα ατύχημα π.χ., θα του πάρουν τα όργανα, χωρίς να δώσουν το δικαίωμα στους συγγενείς να διεκδικήσουν για τον άρρωστό τους να μή αφαιρεθούν τα ζωτικά του όργανα.

Ο πολυσυζητημένος «εγκεφαλικός θάνατος» δεν είναι ο οριστικός θάνατος του ανθρώπου. Τα όργανα λαμβάνονται από ένα βαρειά άρρωστο, που ενδέχεται να ανανήψη, και όχι από νεκρό. Επιστήμονες πολλών ειδικοτήτων έχουν αποφανθή ότι ο «εγκεφαλικός θάνατος» δεν είναι ο θάνατος του ανθρώπου, αλλά συμβατικά τον ονομάζουν έτσι προς διευκόλυνσι της διαδικασίας ανευρέσεως μοσχευμάτων για τις μεταμοσχεύσεις.

Η Εκκλησία δεν μπορεί να συγκατατεθή στην έννοια της «εικαζόμενης συναίνεσης». Ορθά η Εκκλησία της Ελλάδος ανεκάλεσε τον εκπρόσωπό της από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων.

Πρέπει να πραγματοποιηθή ευρεία ενημέρωσις του λαού μας για τους ηθικούς και πνευματικούς κινδύνους που εγκυμονεί η εικαζόμενη συναίνεσις. Η ζωή μας δεν ανήκει ούτε σε εμάς τους ίδιους ούτε στο κράτος. Ανήκει στον Θεό, που την χάρισε στον καθένα μας και που θα την λάβη, όταν Εκείνος αποφασίση. Οι ανθρώπινοι σχεδιασμοί για δεύρυνσι της δεξαμενής οργάνων δεν μπορεί να εξασφαλίση από παραχαράξεις την υπογραφή του απλού πολίτη, ότι δεν θέλει να είναι δότης, όταν στις προδιαγραφές της αναγγελλομένης Κάρτας του Πολίτη έχει περιληφθή η προσθαφαίρεσις στοιχείων, επομένως και της δηλώσεως ότι δεν είμαστε δότες οργάνων;

Πηγή: Περιοδικό «Ο Όσιος Γρηγόριος», Τεύχος 36, Έκδοσις Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου, Άγιον Όρος 2011