Ειδήσεις και Ανακοινώσεις

Εκλογή νέου επισκόπου Πατάρων

31 Μαΐου 2012

Εκλογή νέου επισκόπου Πατάρων

Συνήλθεν, υπό την προεδρείαν της Α. Θ. Παναγιότητος, η Αγία και Ιερά Συνοδος εις τας τακτικάς αυτής συνεδρίας την Tετάρτην, 30ην, και την Πέμπτην, 31ην τ. μ. Μαΐου 2012.

Κατ αὐτάς εξητάσθησαν άπαντα τα εν τη ημερησία διατάξει αναγεγραμμένα θέματα, εφ ὧν και ελήφθησαν αι προσήκουσαι αποφάσεις.

Κατά την τελευταίαν συνεδρίαν,  προτάσει της Α. Θ. Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, ψήφων κανονικών γενομένων υπό της Αγίας και Ιεράς Συνόδου εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ, ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Ιωσήφ Bosch, Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Μπουένος Άϊρες, εξελέγη παμψηφεί Βοηθός Επίσκοπος παρά τω Σεβασμιωτάτω Μητροπολίτη Μπουένος Άϊρες κυρίω Ταρασίω, υπό τον τίτλον της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής Πατάρων.

 

Πηγή: http://www.ec-patr.org/docdisplay.php?lang=gr&id=1481&tla=gr