Η Γαλάτιστα‏

Η περιοχή Ανθεμούσα Ανθεμούντας) πήρε το όνομά της είτε από την αφθονία των άνθεων που φύτρωναν σε αυτήν είτε από τον πολιτικό του Βυζαντίου Ανθέμιο ο οποίος την περίοδο 404 – 405 μΧ ήταν επίτροπος του Θεοδόσιου Β΄.

Η ονομασία Γαλάτιστα έχει, επίσης, πολλές εκδοχές. Μία λέει ότι προέρχεται από τα γάλατα αφού η περιοχή είχε ανέκαθεν πλούσια κτηνοτροφική δραστηριότητα. Μία άλλη αναφέρει ότι η Γαλάτιστα πήρε το όνομά της από τον Πύργο της που έχτισαν Ενετοί με σκοπό να φιλοξενήσει εξόριστους κατάδικους του Γαλατά (παράλια Κωνσταντινούπολης) αλλά αργότερα χρησιμοποιήθηκε ως παρατηρητήριο και φρούριο. Τέλος, ένα τρίτο σενάριο αναφέρει ότι η βασίλισσα Γαλάτεια – γυναίκα του Ανθέμιου – έμενε στον Πύργο του χωριού δίνοντας το όνομά της σε όλο τον οικισμό.

Σε κάθε περίπτωση ο Πύργος της Γαλάτιστας χτίστηκε πριν από το χωριό (13ος αιίνας μΧ) για αυτό και σήμερα αποτελεί το έμβλημα του δημοτικού διαμερίσματος Ανθεμούντα αλλά και πολλών τοπικών φορέων και συλλόγων.

 

Πηγή: http://www.galatista.gr/%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1