Αρχείο ημέρας

21 Ιουνίου 2012

Η μεγαλύτερη αρρώστια: οι αριστεροί λογισμοί (Γέροντας Παΐσιος Αγιορείτης)

Κατηγορίες: Άγ. Παΐσιος Αγιορείτης, Γενικά Θέματα, Ορθόδοξη πίστη

– Γέροντα,  αγωνιώ,  όταν  έχω  να  τακτοποιήσω  ένα  πρόβλημα,  και  δεν  μπορώ  να κοιμηθώ. – Σ’  εσένα  το  βασικό  πρόβλημα ...

Περισσότερα