Ορθόδοξη πίστη

Γλυκεία Υπομονή…

23 Ιουνίου 2012

Γλυκεία Υπομονή…

Παναγία Οδηγήτρια, Ιερά Μονή Παναγία Αμασγούς, Λεμεσός – Κύπρος

Σύμπαντος, συ ευλογία

και Υπομονή Γλυκεία

Σκέπη και Παραμυθία

Αειπάρθενος Κυρία

Δωρεά Υψίστου Θεία.

Τα βέλη απορρίπτουσα

τα ((πτώματα)) στηρίζουσα,

 άλγη κατακρατούσα

τις πληγές ψηλαφούσα

τη ζάλην  απωθούσα

και την χαράν , ωθούσα.

Συ χάρισες,   υπομονήν

και δόξα τω Κυρίω, Αμιν…

 

 Μνάσων ο Παλαιός Μαθητής