Ορθόδοξη πίστη

Επεφάνη ο Σωτήρ

23 Ιουνίου 2012

Επεφάνη ο Σωτήρ

Τον Λόγο υποδεχθήκαμε

εν μέσω μυστηρίου

σαν ήρθε ο Αχώρητος

με το όνομα, Κυρίου.

Το φως είχεν ιμάτιο

το χρόνον , υπομάλης

και έλαμψε , ο Ύψιστος

στη  μητρική αγκάλη.

 Ποιμένες – Μάγοι μαρτυρούν,

 οι άγγελοι δοξολογούν,  

 γονυπετώς τον προσκυνούν

και βήμα-  βήμα, οδηγούν

στον Ιορδάνη , κάθε νουν.

 Στον Ιορδάνη ακούστηκε

και πάλιν , το Επεφάνη

 αμήτορας και απάτορας

Θεός , μόνος , εφάνει…

Και ως αποθέτει ο Πατήρ,

 εις τον Υιόν ,  στεφάνι

το   Πνεύμα , επεφάνη

και δια  παντός σφραγίστηκαν

 οι λογισμοί , εκεί στον Ιορδάνη…….

Και εις στο εξής και πέρα,

δια στόματος, Πατέρα

με τρόπο,  πλέον αισθητό

ποιεί το ασύλληπτο, νοητό

και Υιόν, δεικνύει αγαπητό…….

Τα ύδατα άλλαξαν φορά,

σφραγίζει  η περιστερά

πως επιστρέφει η χαρά

και καταλύεται η αρά….

Ο πειρασμός απέρχεται

ο Λυτρωτής κατέρχεται,

η Χάρις πλέον ανέρχεται….

Ο  Πρόδρομος , πρωταπόστολος

Χάριτος Θείας  , ένστολος

με βάπτισμα άγιο , ευτυχώς

θα μας  ξεπλένει , ασφαλώς

το αρχαίον βάρος,  επιτυχώς…

Η αμαρτία πλέον ,   κατακλυσμός

και η εκκλησία  κιβωτός……

Μα δεν τελειώνει όμως εδώ

 του Λυτρωτή  η θυσία, 

στην  έρημο εξέρχεται

να δώσει σωτηρία.

Και σε όλους δίδαξε

 εμάς , εγκράτεια και νηστεία….

και το μισόκαλο, έδιωξε

για πάντα  εξορίαν

να μη κρατά ο πειρασμός

και να επέλθει, (χωρισμός)…

«Ου φάγεσθε», η εντολή

και με σαφή επιλογή

 εμείς  ως όντα λογικά

θα αρνηθούμε τα κακά

ασκώντας εξουσία

επί της αμαρτίας…

Και ο νους ο   φωτιζόμενος

 αμέσως διακρίνει ,  ποία η οδός

της αρετής και ποία της οδύνης….

Έτσι χαράζεται  η ζωή

εν Πνεύματι Αγίω

και παραμένει πρότυπο

στο στίβο των δακρύων

για να   αποκτήσεις στέφανο

και αθάνατον , το βίο….

Μνάσων ο Παλαιός Μαθητής