Ειδήσεις και Ανακοινώσεις

35 υποτροφίες προσφέρει η Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή

15 Ιουλίου 2012

35 υποτροφίες προσφέρει η Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή

Τριάντα πέντε υποτροφίες προσφέρει η Ριζαρειος Εκκλησιαστική Σχολή για το σχολικό έτος 2012 2013.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να ενταχθούν στην A’ Τάξη του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου θα πρέπει να έχουν στην κατοχή τους απολυτήριο Γυμνασίου, ενώ n υποτροφία είναι για ένα έτος και θα ανανεώνεται βάσει της προόδου και της διαγωγής του υποτρόφου. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου.