Ειδήσεις και Ανακοινώσεις

Θεία Λειτουργία στη διαχριστιανική συνάντηση της Γαλλίας‏

19 Ιουλίου 2012

Θεία Λειτουργία στη διαχριστιανική συνάντηση της Γαλλίας‏

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, τήν μεσημβρίαν τού Σαββάτου, 14ης Ιουλίου, συνοδευόμενος υπό τού Πανοσιολ. Μ. Ιεροκήρυκος κ. Βησσαρίωνος, τού Ιερολ. Διακόνου κ. Βαρθολομαίου Περδίκου καί τού Εντιμ. κ. Συμεών Φραντζελά, Αρχικλητήρος Αυτού, μετέβη αεροπορικώς εις Αττάλειαν, ένθα, τήν Κυριακήν τών Αγίων καί Θεοφόρων Πατέρων τής εν Χαλκηδόνι Αγίας καί Οικουμενικής Δ’ Συνόδου, εχοροστάτησεν εν τώ Ι. Ναώ τού Οσίου Αλυπίου, κατά τήν τελεσθησομένην Θείαν Λειτουργίαν, καί ηυλόγησε τούς εκεί Ορθοδόξους πιστούς. Ο Παναγιώτατος θά επιστρέψη, σύν Θεώ Αγίω, εις τήν έδραν Αυτού, τήν Τετάρτην, 18ην ιδίου.

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΙΣΙΔΙΑΣ κ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Παναγιώτατε Πάτερ, ιστορική η ημέρα αυτή, κατά τήν οποία Οικουμενικός Πατριάρχης προεξάρχει λατρευτικών εκδηλώσεων σέ ναό τής Ατταλείας. Ήταν επόμενον, μετά από τούς ιερούς ναούς τής Ιωνίας καί Αιολίας, τής Καππαδοκίας καί τού Πόντου, καθώς καί τού Αγίου Νικολάου Μύρων νά έλθετε κι εδώ.
Βαθειά η ευγνωμοσύνη μας πρός τό τίμιον πρόσωπό Σας, γιά τήν εδώ παρουσία Σας σήμερα, παρ΄όλον τόν κόπον Σας τών τελευταίων ημερών. Ήλθατε νά προστείτε τού εορτασμού τών χιλιάδων Αγίων τής ευρύτερης περιοχής τής ιστορικής Ιεράς Μητροπόλεως Πισιδίας, στόν απέρριτον αυτόν Ιερόν Ναόν, γιά τήν ανακαίνισιν καί επαναλειτουργίαν τού οποίου ζωηρώς ενδιαφερθήκατε. Απτόν σημείον τού ενδιαφέροντος καί τής αγάπης Σας πρός τόν Ιερόν αυτόν Ναόν θα παραμένουν πάντα καί οι 6 μεγάλες ασημένιες κανδήλες, τίς οποίες εξ ιδίων προσωπικώς προσφέρατε. Είναι αυτές οι κανδήλες πού χαρίζουν τό ιλαρόν φώς τους στίς ιερές εικόνες τών τεσσάρων Ευαγγελιστών, τού Αγίου Αποστόλου Παύλου, πού ίδρυσε τήν εδώ Εκκλησίαν, καί τού Οσίου Αλυπίου τού Κιονίτου, πρός τιμήν τού οποίου ανηγέρθη ο ιερός αυτός Ναός.

Σάς είμεθα ακόμη ευγνώμονες Παναγιώτατε, καί γιά τό ότι Σείς μέ Συνοδικήν Απόφασιν, καθιερώσατε πρό τριετίας, νά συνεορτάζεται η Σύναξις τών εν Πισιδία Διαλαμψάντων Αγίων μετά τών Θεοφόρων Πατέρων, τών συγκροτησάντων τήν Δ΄εν Χαλκηδόνη Οικουμενικήν Σύνοδον. Καί ο χρονικός αυτός προσδιορισμός είναι ιδιαίτερα εύστοχος. Πρώτον διότι στή Σύνοδο τής Χαλκηδόνος έλαβαν μέρος 19 Επίσκοποι τής Πισιδίας καί Παμφυλίας, στήν οποία περιλαμβάνονται η Σίδη καί η Αττάλεια. Καί δεύτερον, διότι πρό καί αμέσως μετά εορτάζονται από τήν Εκκλησία μας ξεχωριστά, τήν ημέρα τής μνήμης των, οι περισσότεροι Άγιοι τής Πισιδίας όπως: στίς 10 Ιουλίου ο Άγιος Μάρτυς Βιάνωρ, 11 Ιουλίου ο Άγιος Ιερομάρτυς Κίνδεος, αύριο 16 Ιουλίου οι 15.000 Μάρτυρες τής Πισιδίας, μεθαύριο 17 Ιουλίου η Αγία Μεγαλομάρτυς Μαρίνα.

Ο αριθμός τών εν Πισιδία διαλαμψάντων Αγίων δέν μπορεί νά εξακριβωθεί. Εκτός τών 60 Αγίων, τών οποίων είναι γνωστά τά ονόματα, καί τών εν Πισιδία μαρτυρησάντων 15.000 Μαρτύρων, οι οποίοι αναφέρονται γενικά, τά Συναξάρια αναγράφουν ανωνύμως, χωρίς κάν νά καθορίζουν τόν αριθμό τους, πλήθος άλλων αγίων γυναικών καί παιδιών, πού έχουν μαρτυρήσει στήν Πισιδία.

Όπως π.χ. στό Συναξάριο τής 16ης Ιουλίου αναγράφεται : «… εφόνευσαν άνδρας χιλιάδας δεκαπέντε, χωρίς τάς γυναίκας πού δέν τάς εμέτρηασν». Επίσης στό Συναξάριον τής 28ης Σεπτεμβρίου αναγράφεται ότι οι τρείς γνωστοί Μάρτυρες Νίκων, Ηλιόδωρος καί Νέων συνελήφθησαν μαζί μέ παιδιά καί παρθένους καί τελικά όλους τούς αποκεφάλισαν στό Φιλομίλιον τής Πισιδίας.
Ως πρός τήν χρονική περίοδο, πού έζησαν οι εορταζόμενοι Άγιοί μας, αυτή εκτείνεται από τόν 1ον μέχρι τόν 19ον αιώνα. Στή χορεία αυτή τών Αγίων, πού γιορτάζουμε σήμερα, περιλαμβάνονται : ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ, μέ πρώτον τόν Απόστολο Παύλο, ο οποίος από εδώ ανέβηκε μέ τόν Απ. Βαρνάβα, στά Οροπέδια τής οροσειράς τού Ταύρου καί κήρυξε τό Ευαγγέλιο στήν περιοχή τής Πισιδίας.

ΙΕΡΑΡΧΕΣ, όπως ο Επίσκοπος Αρτέμων, πού είχε χειροτονηθεί από τόν Απ. Παύλο. ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΕΣ όπως ο Άγιος Κυπριανός, Επίσκοπος Αντιοχείας τής Πισιδίας. ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΕΣ καί ΜΑΡΤΥΡΕΣ, όπως η Μεγαλομάρτυς Μαρίνα.
ΟΜΟΛΟΓΗΤΑΙ όπως ο Άγιος Γεώργιος Επίσκοπος Πισιδίας.
ΟΣΙΟΙ, όπως ο Όσιος Αθανάσιος ο Θαυματουργός.
Καί ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ, όπως ο εκ Σπάρτης τής Πισιδίας Ιερομάρτυς Άγιος Αθανάσιος καί οι εξ Ατταλείας Νεομάρτυρες Άγιοι Αθανάσιος καί Γεώργιος.

Αυτούς όλους τούς Αγίους μας ήρθαμε σήμερα νά τιμήσουμε, νά υμνήσουμε, νά ευχαριστήσουμε, γιατί διά μέσου τών αιώνων κράτησαν αναμμένη τή λαμπάδα τής Ορθοδόξου πίστεως, ακόμη καί εν μέσω σκληρών διωγμών, γιά νά φθάσει μέχρι σέ μάς τό Φώς τού Χριστού.

Αυτό τό Φώς άς κατευθύνει τά βήματά μας καί κάθε ενέργειά μας στούς κρίσιμους αυτούς καιρούς καί άς φροντίζουμε ακατάπαυστα νά τό μεταλαμπαδεύουμε σ΄εκείνους πού εξακολουθούν νά βρίσκονται «εν σκότει», «εν χώρα καί σκιά θανάτου». (Ματθ. 4, 16).

Μά, είναι δυνατόν νά γίνει αυτό από μάς στίς ημέρες μας; θά σκεφθούν κάποιοι. Τήν απάντηση μάς τή δίνουν οι αμέτρητοι Άγιοι, πού γιορτάζουμε σήμερα. Οι συνθήκες πού αντιμετώπισαν εκείνοι ήσαν πολύ χειρότερες καί πιό επικίνδυνες από τίς σημερινές. Καί τίς αντιμετώπισαν νικηφόρα μέ τή δυνατή τους πίστη καί τή θαυμαστή γενναιότητα, η οποία μάς καταπλήττει, όταν διαβάζουμε τούς βίους τους.

Έχοντας λοιπόν, όπως μάς προτρέπει ο Απ. Παύλος, γύρω μας, τόσο μεγάλη στρατιά μαρτύρων, άς αποτινάξουμε από πάνω μας κάθε φορτίο πού μάς δυσκολεύει στήν πνευματική μας πορεία, καί πρό παντός τήν αμαρτία, πού εύκολα μάς καταπονεί, καί άς διαξάγουμε μέ υπομονή τόν πολύπλευρο πνευματικό μας αγώνα, μέ τά μάτια προσηλωμένα στόν Αρχηγό μας Ιησού, πού μάς έδωσε τήν πίστη, τήν οποία Εκείνος δυναμώνει μέσα μας καί τήν τελειοποιεί». (Εβρ. 12, 1-2).

Ευχηθείτε Παναγιώτατε, διά τών πρεσβειών τών Αγίων μας, πού γιορτάζουμε σήμερα, νά μείνουμε όλοι μας πιστά καί συνεπή μέλη τής Αγίας τού Χριστού Εκκλησίας μέχρι θανάτου, καί νά αξιωθούμε καί μείς νά λάβουμε παρά τού Αγωνοθέτου Κυρίου τόν «στέφανον τής ζωής» (Αποκ. 2, 10).