Ορθόδοξη πίστη

Ιερά Πανήγυρις Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ

23 Ιουλίου 2012

Ιερά Πανήγυρις Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ

ΙΕΡΑ  ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

ΟΣΙΟΥ  ΣΕΡΑΦΕΙΜ  ΤΟΥ  ΣΑΡΩΦ

18-19/7/2012

Στό γραφικό ἐκκλησάκι τοῦ βράχου τελέσθηκε τήν παραμονή 18/7 Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός μετ᾿ Ἀρτοκλασίας εἰς μνήμην τῆς ἀνακομιδῆς τῶν λειψάνων τοῦ ὁσίου Σεραφείμ τοῦ Σαρώφ, τοῦ Ἁγίου τῆς χαρᾶς καί τῆς Ἀναστάσεως. Τήν ἑπομένη, Τετάρτη 19/7, τελέσθηκε Ὄρθρος καί θεία Λειτουργία. Ἐπίσης ἐγκαινιάστηκε τό πετρόκτιστο ἁγίασμα τοῦ ὁσίου Σεραφείμ μέ τήν τέλεση τῆς Ἀκουλουθίας τοῦ Ἁγιασμοῦ.

Καθ᾿ ὅλη τή διάρκεια τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, οἱ πιστοί εἶχαν τήν εὐκαιρία νά προσκυνήσουν τεμάχιο ἱεροῦ λειψάνου τοῦ ἁγίου Σεραφείμ, ἀκριβό δῶρο τοῦ μακαριστοῦ Πατριάρχη Μόσχας καί πασῶν Ρωσιῶν Ἀλεξίου Β΄ πρός τό Ἱερό Κοινόβιό μας.

Οἱ Πατέρες τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου ἀλλά καί ὁ πιστός λαός ἀγαποῦν ἰδιαίτερα τόν ἅγιο Σεραφείμ, ὁ ὁποῖος μᾶς κατέλιπε συμπυκνωμένη τή διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας στήν ἑξῆς πρόταση: «Ὁ πραγματικός σκοπός τῆς χριστιανικῆς ζωῆς εἶναι ἡ ἀπόκτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος». Αὐτός ἄς εἶναι καί ὁ δικός μας σκοπός, αὐτή ἄλλωστε εἶναι καί ἡ μοναδική διέξοδος ἀπό τά ποικίλα προβλήματα πού ταλανίζουν τήν Πατρίδα μας καί τήν ἀνθρωπότητα ὁλόκληρη, ἰδιαίτερα τούτους τούς ταραγμένους καιρούς.

Ἄς εὔχουμε τήν εὐχή τοῦ ὁσίου Σεραφείμ. Ἀμήν.