Ειδήσεις και Ανακοινώσεις

Αρχισε στο Δήμο Αγλαντζιάς η άρδευση πρασίνου από τη Βαθειά Γωνιά

26 Ιουλίου 2012

Αρχισε στο Δήμο Αγλαντζιάς η άρδευση πρασίνου από τη Βαθειά Γωνιά

Ο Δήμος Αγλαντζιάς ανακοίνωσε ότι είναι ο πρώτος Δήμος από τους Δήμους της Μείζονος Λευκωσίας που αξιοποιεί τη δυνατότητα άρδευσης των χώρων πρασίνου με τη χρήση νερού τριτοβάθμιας επεξεργασίας από το Εργοστάσιο Λυμάτων της Βαθειάς Γωνιάς.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση το έργο τέθηκε σε εφαρμογή από τη Δευτέρα 9 Ιουλίου 2012

Σύμφωνα με το Δήμο Αγλαντζιάς σε πρώτη φάση γίνεται χρήση του νερού στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Αθαλάσσας και της Πανεπιστημιούπολης, όπου αρδεύονται οι κυκλικοί κόμβοι και οι νησίδες επί του οδικού δικτύου της περιοχής.

Περαιτέρω ο Δήμος εξηγεί ότι η ποσότητα νερού που θα παρέχεται καταρχάς είναι 65,000 m³ ετησίως και αργότερα έχει υπολογισθεί ότι θα απαιτούνται γύρω στις 150.000 m³.

Περαιτέρω ο Δήμος Αγλαντζιάς αναφέρει ότι με το έργο πέτυχε εξοικονόμηση ενέργειας, αφού δεν θα χρησιμοποιείται πλέον ηλεκτρική ενέργεια από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ή από ηλεκτρογεννήτριες. Θα υπάρχει προστασία των υπόγειων υδάτων και εμπλουτισμός τους, εφ’ όσον πλέον δεν θα αντλείται νερό, εξοικονόμηση οικονομικών πόρων από τον περιορισμό χρήσης ων και ηλεκτρισμού, εξοικονόμηση εργατικού προσωπικού και αύξηση του πράσινου στην περιοχή του Δήμου.

Καταλήγοντας ο Δήμος Αγλαντζιάς αναφέρει ότι ο επόμενος στόχος είναι η κατασκευή των έργων και για το δεύτερο σημείο υποδοχής νερού από τη Βαθειά Γωνιά, που είναι στην περιοχή Καθαρής.

 

Πηγή: http://www.onlycy.com/