Θεολογία και Ζωή

Η Θεοτόκος Μαρία

15 Αυγούστου 2012

Η Θεοτόκος Μαρία

μακαριστού Παναγιώτη Νέλλα

Στήν ορθόδοξη προοπτική η Αγία Γραφή είναι ο πυρήνας καί ταυτόχρονα η πρώτη ανάπτυξη της Παραδόσεως της Εκκλησίας. Η Αποκάλυψη, πού είναι ο σαρκωθείς Λόγος του Θεού, δόθηκε βέβαια μιά γιά πάντα στήν ανθρωπότητα επί “Καίσαρος Αυγούστου” (Λουκ. 2, 1) “εν ημέραις Ηρώδου του Βασιλέως” (Ματθ. 2, 1) καί εκείνοι πού τήν είδαν “τοίς οφθαλμοίς αυτών” καί τήν άκουσαν καί “εψηλάφησαν ταίς χερσίν αυτών” (Α´ Ιω. 1, 1) τήν κατέγραψαν στά βιβλια της Καινής Διαθήκης. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης όμως γράφει ότι Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »