Ειδήσεις και Ανακοινώσεις

Τα καθαρότερα νερά κολύμβησης στην Κύπρο, την Κροατία, τη Μάλτα και την Ελλάδα

16 Αυγούστου 2012

Τα καθαρότερα νερά κολύμβησης στην Κύπρο, την Κροατία, τη Μάλτα και την Ελλάδα

Κολυμπήστε άφοβα σε όλες σχεδόν τις ακτές, τα ποτάμια και τις λίμνες της Ευρώπης, καθώς η ποιότητα του νερού έχει εν γένει βελτιωθεί.

Τα συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης για τα νερά κολύμβησης που δημοσιεύει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος βασίζονται σε τακτικές δειγματοληψίες οι οποίες πραγματοποιούνται σε περισσότερες από 22.000 παράκτιες και εσωτερικές περιοχές κολύμβησης σε όλη την Ευρώπη.

Ο αριθμός των περιοχών με νερά “εξαιρετικής” ποιότητας αυξήθηκε κατά 3,5% από πέρυσι, ενώ οι περιοχές με “ικανοποιητική” ποιότητα νερών αυξήθηκαν κατά 1%. Λιγότερες από το 2% των περιοχών δεν πληρούν τα ελάχιστα πρότυπα της ΕΕ.

Πριν πάτε για κολύμπι, ενημερωθείτε για την ποιότητα του νερού

  • Βρείτε πληροφορίες για την ποιότητα των νερών κολύμβησης στην περιοχή σας  .
  • Τηλεφορτώστε στοιχεία και ελέγξτε διαδραστικούς χάρτες με το Σύστημα πληροφοριών για τα ύδατα στην Ευρώπη (WISE) .
  • Δώστε στοιχεία για την ποιότητα των νερών της περιοχής σας μέσω του ιστότοπου Eye on Earth .
  • Να αναζητάτε αυτά τα σύμβολα για την ποιότητα υδάτων  στις περιοχές που κολυμπάτε.

Έλεγχος των νερών κολύμβησης του 2011

Οι παραλίες, οι ποταμοί και οι λίμνες σε όλη την Ευρώπη ελέγχονται τακτικά για επικίνδυνους ρύπους και βακτήρια, όπως τα κολοβακτηρίδια που ενδεχομένως να αποτελούν ένδειξη της παρουσίας λυμάτων ή κτηνοτροφικών αποβλήτων.

Συνολικά, οι περισσότερες περιοχές πληρούν τα ελάχιστα πρότυπα της ΕΕ συγκριτικά με το 2010. Ωστόσο, ορισμένες χώρες παρουσιάζουν εξαιρετικά αποτελέσματα.

Οι καλύτερες και οι χειρότερεςΤις καλύτερες επιδόσεις το 2011 είχαν η Κύπρος, η Κροατία, η Μάλτα και η Ελλάδα, όπου πάνω από το 90% των περιοχών κολύμβησης αξιολογήθηκαν ως “εξαιρετικές”. Οι υπόλοιπες περιοχές κολύμβησης πληρούσαν τα υποχρεωτικά πρότυπα.

Τις χειρότερες επιδόσεις είχαν οι Κάτω Χώρες, η Βουλγαρία, η Λετονία και το Βέλγιο, όπου σχετικά λίγες περιοχές πληρούσαν τα ελάχιστα πρότυπα της ΕΕ.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 82,8% των 617 περιοχών κολύμβησης που εξετάστηκαν ήταν εξαιρετικής ποιότητας, το 14,6% καλής ή ικανοποιητικής ποιότητας, ενώ 14 περιοχές δεν ανταποκρίνονταν στις ελάχιστες απαιτήσεις και 2 κρίθηκαν ακατάλληλες για κολύμβηση και έκλεισαν.

Η ποιότητα του νερού στις περιοχές κολύμβησης της ΕΕ βελτιώνεται συνεχώς από το 1990. Ο αριθμός των παράκτιων περιοχών που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της ΕΕ μειώθηκε από 9,2% το 1990 σε 1,5% το 2011. Οι εσωτερικές περιοχές που δεν πληρούν τα κριτήρια μειώθηκαν από 11,9% το 1990 σε 2,4% το 2011, το χαμηλότερο μέχρι σήμερα ποσοστό.

Πηγή: http://ec.europa.eu/news/environment/120730_el.htm