Γενικά ΘέματαΟρθόδοξη πίστη

Παντάνασσα , Μήτερ Ημών

27 Αυγούστου 2012

Παντάνασσα , Μήτερ Ημών

Καύχημα των ιερέων
αγλάισμα ψυχών ωραίων,
στήριγμα  των μοναστών
στον αγώνα τον καλόν….
Των παρθένων κορωνίδα
στην ουράνιον πατρίδαν
που ξανάδωσεν ελπίδαν,
στου μισόκαλου παγίδαν.
Μες, σε παναγάπην , τόσην
τους ανθρώπους για σώσει
έδωσεν υπέρ ημών
ο θεός των ουρανών,
Άνασσαν και Μήτερ πάντων
να πρεσβεύει υπέρ απάντων….