Γενικά ΘέματαΟρθόδοξη πίστη

Καλός Αγώνας…

4 Σεπτεμβρίου 2012

Καλός Αγώνας…

Στην πορείαν των αιώνων
εις του Γολγοθά το νόμον
πόνος θλίψη και αγωνία
και χαρά στην γη καμία.
Προσδοκία και υπομονή
για την αληθινήν ζωήν….
Στην στενήν και τεθλιμένην
την οδόν την αγιασμένην
συνεχίζουν τον σταυρό τους,
στον αγώνα τον καλόν τους…
Εις τη γη παντού πτωχεία
στα ουράνια, βασιλεία..
Ξέρει ο καλός θεός,
το τί πρέπει και το πώς !
Δόξα, μόνον εις τα χείλη
και εις το στήθος , πετραχήλι.
Βάρη  αλλήλων να βαστάζουν
και αυτοί στον πόνον βάζουν
στέφανα και αρετές,
στις αιώνιες μονές…..
 
 Μνάσων ο Παλαιός Μαθητής