Ειδήσεις και Ανακοινώσεις

Αγρυπνία στο Ι.Ησυχαστήριο Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου Θεσσαλονίκης

12 Νοεμβρίου 2012

Αγρυπνία στο Ι.Ησυχαστήριο Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου Θεσσαλονίκης

Φέρουμε σέ γνώση τῶν εὐλαβῶν Χριστιανῶν ὅτι τήν Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2012 θά τελεσθεῖ στήν Μονή μας ὁλονύκτια πανηγυρική ἀγρυπνία, κατά τό ἁγιορείτικο τυπικό, πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Φιλίππου καί τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ (14η Νοεμβρίου). Ἀπό τίς 10:00 μ.μ. ἕως τίς 4:30 π.μ. Θά τεθοῦν πρός προσκύνηση τεμάχια ἐκ τῶν χαριτοβρύτων λειψάνων τοῦ Ἁγ. Ἀποστόλου Φιλίππου. Ἡ πύλη θά ἀνοίξει στίς 9:45 μ.μ. καί θά παραμείνει ἀνοικτή καθ’ ὅλην τήν διάρκεια τῶν ἀκολουθιῶν.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς

Ιερά Μητρόπολις Λαγκαδά Λητής και Ρεντίνης
Ιερόν Ησυχαστήριον Παντοκράτορος
57018 Μελισσοχώρι
Θεσσαλονίκης