Θεολογία και ΖωήΟρθόδοξη πίστη

Πνευματισμός με χριστιανικόν προσωπείον, η «Ιωάννιος εκκλησία»

12 Νοεμβρίου 2012

Η ΙΩΑΝΝΕΙΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Πνευματισμός με χριστιανικόν προσωπείον

 

Του Πρωτ. Βασιλείου Α. Γεωργοπούλου, Λέκτορος Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.

 

Με την ονομασία Ιωάννειος Εκκλησία (Johannische Kirche) είναι διεθνώς γνωστή μία αιρετική κίνηση που ιδρύθηκε επισήμως το 1926 στη Γερμανία, από τον Joseph Weißenberg (1855-1941) με την αρχική ονομασία «Ευαγγελική – Ιωάννειος Εκκλησία κατά την Αποκάλυψη του Αγίου Ιωάννου». Η κίνηση αργότερα απαγορεύθηκε από τους Ναζί και ξαναδραστηριοποιήθηκε το 1945 κάτω από την καθοδήγηση της κόρης του J. Weißenberg, την Frieda Müller (1911-2001), ενώ στη συνέχεια μετονομάστηκε το 1975 σε «Ιωάννειο Εκκλησία». Σήμερα η κίνηση καθοδηγείται από την κόρη της Fr. Müller, την Josephine Müller (1949- ). Πρόκειται για κίνηση στην οποία κάποιος συναντά μία απροκάλυπτη σύζευξη του Πνευματισμού με χριστιανική στοιχεία.

 

Σύμφωνα με τη διδασκαλία της αίρεσης, που εν προκειμένω επαναλαμβάνει τους ισχυρισμούς του ιδρυτή της, J. Weißenberg, το 1903, κατόπιν αποκαλυπτικού οράματος, τον κάλεσε ο Χριστός σε μία νέα πνευματική κατάσταση. Κατά την εν λόγω αίρεση στο πρόσωπο του J. Weißenberg, εκπληρώνονται τα αναφερόμενα από τον Χριστό στο κατά Ιωάννη 14, 26. Επαναλαμβάνοντας τα παραδοξολογήματα του ιδρυτή της, η κίνηση διδάσκει ότι υπάρχουν τρεις αποκαλύψεις και τρεις ανάλογες Διαθήκες του Θεού στους ανθρώπους.

 

Η πρώτη στον Μωυσή, η δεύτερη με τον Χριστό και η τρίτη με τον J. Weißenberg. Στα πλαίσια αυτά ο J. Weißenberg είχε διακηρύξει για τον εαυτό του, ότι ήταν η ενσάρκωση του Αγίου Πνεύματος! Στην Ομολογία Πίστεως της αίρεσης διαβάζουμε σχετικά: «Εγώ πιστεύω στο Θεό Πατέρα, εγώ πιστεύω στο Θεό Υιό, εγώ πιστεύω στο Θεό Άγιο Πνεύμα και στις αποκαλύψεις του Θεού μέσω του Μωυσή, του Ιησού Χριστού και του J. Weißenberg». Ο ίδιος επίσης διακήρυττε, ότι ήταν ένας κεχαριτωμένος άνθρωπος, είχε το προφητικό χάρισμα, είχε όλα τα άλλα χαρίσματα που αναφέρονται στο Α’ Κορ. 12, 4-11, προγνώριζε το μέλλον και γνώριζε τις βουλές του Θεού.

 

Η παρουσία των τριών Διαθηκών είναι άμεσα συνδεδεμένη και με τις περί του ανθρώπου διδασκαλίες της που υποστηρίζουν ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ξεπεσμένα πνεύματα. Πολλές ψυχές κατά την προΰπαρξή τους εξέπεσαν μαζί με το σατανά. Η λύτρωσή τους θα επιτευχθεί με ένα πλήθος διαδοχικών μετενσαρκώσεων και ικανό αριθμό αγαθών έργων σε κάθε νέα τους ενσάρκωση.

 

Κάθε ενσαρκωμένος άνθρωπος αποτελείται, κατά την αίρεση από σώμα, ψυχή και πνεύμα. Ο όλος ορατός κόσμος είναι ένα τμήμα του αοράτου πνευματικού κόσμου, όπως επίσης είναι θεμιτή η επικοινωνία με τα πνεύματα των κεκοιμημένων. Η σωτηρία των ανθρώπων είναι εξασφαλισμένη στο χώρο της αίρεσης με την αποδοχή των θέσεών της, αν και έχει μία ελαστική στάση έναντι των άλλων θρησκειών και χριστιανικών Ομολογιών, καθώς τις θεωρεί δρόμους καθοδήγησης των ανθρώπων εκ μέρους του Θεού.

 

Είναι αυτονόητο, ότι όσο αν και η ονομασία και η θεολογική ορολογία της αίρεσης πηγάζουν από τον χριστιανικό χώρο, οι διδασκαλίες της στο σύνολό τους είναι κακόδοξα παραδοξολογήματα απολύτως ασυμβίβαστα με τη χριστιανική πίστη.

 

Σημείωση: Για τη σύνταξη του παρόντος βασιστήκαμε στα κάτωθι: α) G. Schmid- G.O. Schmid (Hrsg), Kirchen – Sekten – Religionen, 7η έκδ., 2003. β) R. Hempelmann u.a, Quellen-texte zur neuen Religiosität, EZW-TEXTE 215/2011.

 

Ορθόδοξος Τύπος 9-11-2012

Πηγή: .impantokratoros.gr