Ειδήσεις και Ανακοινώσεις

Εορταστικές Εκδηλώσεις για την άλωση του Παλαμηδίου

21 Νοεμβρίου 2012

Ὁ Δῆμος Ναυπλιέων σὲ συνδιοργάνωση μὲ τὴν Περιφερειακὴ Ἑνότητα Ἀργολίδος σᾶς προσκαλοῦν στὴνἑορταστικὴ ἐκδήλωση γιὰ τὴν Ἅλωση τοῦ Παλαμηδίου καὶ τὴν ἀπελευθέρωση τοῦ Ναυπλίου ἀπὸ τὸν τουρκικὸ ζυγό, καθὼς καὶ γιὰ τὰ 90 χρόνια ἀπὸ τὴ Μικρασιατικὴ καταστροφή,ποὺ θὰ πραγματοποιηθεῖ τὴν Κυριακὴ, 25η Νοεμβρίου 2012 καὶ ὥρα 7.00 μ.μ. στὴν αἴθουσα τῆς πρώτης Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων (Βουλευτικὸ) στὸ Ναύπλιο

Τὸ πρόγραμμα περιλαμβάνει βυζαντινοὺς ὕμνους, τραγούδια δημώδη, παραδοσιακά, λαϊκὰ καὶ ῥεμπέτικα γιὰ τ’ Ἀνάπλι, τὸ Παλαμῆδι καθὼς καὶ ἄλλα ἀνθολογημένα ἄσματα Μικρᾶς Ἀσίας

καί ἀπὸ διάφορες περιοχὲς τοῦ Ἑλληνισμοῦ μὲ τὸ μουσικὸ σχῆμα “ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ” σὲ διδασκαλία καὶ διεύθυνση τοῦ Κωνσταντίνου Ῥούτουλα.

Εἴσοδος ἐλεύθερη

Πρόγραμμα

Παιδικὸ τμῆμα

1. Κάτω στὸ γιαλό

Μικρᾶς Ἀσίας, ἦχος πλάγιος τοῦ πρώτου.

2. Ἀπὸ ξένο τόπο

Μικρᾶς Ἀσίας, ἦχος τέταρτος τοῦ σκληροῦ διατόνου.

3. Λιανοχορταροὑδια

Θράκης, ἦχος πρῶτος.

4. Ἔχε γειά, Παναγιά

Κωνσταντινουπόλεως, ἦχος πλάγιος τοῦ δευτέρου.

Τμῆμα ἐνηλίκων

1. Τοῖς ξίφεσιν ἐτμήθη

Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἀναστασίου Ναυπλιέως, ἦχος πρῶτος.

2. Παναγία Δέσποινα

Θρησκευτικὸς ὕμνος, ἦχος πρῶτος, Γεράσιμου Πρεβεζιάνου.

Πηγή: Ευάγγελος Μπουγιώτης