Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός

Τα φωτοβολταϊκά φθηνότερα από το πετρέλαιο για αυτόνομα συστήματα ενέργειας

2 Δεκεμβρίου 2012

fotovoltaika-autonoma-systimata-irenaΗ ανανεώσιμη ενέργεια θα έπρεπε να είναι η βασική επιλογή παροχής ηλεκτρισμού σε εκατομμύρια ανθρώπους ανά τον κόσμο χωρίς πρόσβαση στο βασικό δίκτυο, ενώ τα φωτοβολταϊκά θεωρούνται φθηνότερη λύση από το πετρέλαιο σε πολλές απομονωμένες περιοχές.

Η άποψη αυτή ανήκει στη Διεθνή Υπηρεσία Ανανεώσιμης Ενέργειας (International Renewable Energy Agency-IRENA) η οποία εξέδωσε έκθεση με τίτλο, Renewable Power Generation Costs, όπου αναφέρει ότι σε περιοχές με επαρκείς φυσικούς πόρους -και ειδικότερα άνεμο και ηλιακή ακτινοβολία- οι ΑΠΕ αποτελούν την φθηνότερη λύση επέκτασης του δικτύου.

Η IRENA με 102 χώρες-μέλη συν την Ευρωπαϊκή Ένωση και έδρα το Άμπου Ντάμπι διεξήγαγε κοστολογικές αναλύσεις για πέντε τύπους ανανεώσιμης ενέργειας.

Παρότι τα φωτοβολταϊκά είχαν το υψηλότερο Σταθμισμένο Κόστος Ενέργειας, η έκθεση κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην ραγδαία πτώση του κόστους ηλεκτροπαραγωγής από φωτοβολταϊκά το τελευταίο διάστημα και επισημαίνει την ευελιξία της τεχνολογίας, η οποία έχει και οικιακές εφαρμογές.

Σύμφωνα με την IRENA το κόστος των φωτοβολταϊκών στοιχείων πολυκρυσταλλικού πυριτίου έπεσε άνω του 60% την τελευταία διετία σε επίπεδα κάτω από 1 δολάρια/Βατ, ενώ το κόστος των οικιακών εγκαταστάσεων στη Γερμανία συρρικνώθηκε κατά 65% μεταξύ 2006 και 2012, στα 2,2 δολ./Βατ.

Η ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών σε συνδυασμό με τις οικονομίες κλίμακας, την ταχύτερη καμπύλη εκμάθησης, αλλά και την ευελιξία της τεχνολογίας τα καθιστούν φθηνότερη λύση από το πετρέλαιο για παραγωγή ενέργειας εκτός δικτύου με αυτόνομα συστήματα.

Το ίδιο ισχύει για τη βιομάζα και τον αέρα, με την πρώτη να έχει το μειονέκτημα των αγροτικών και δασικών υποπροϊόντων τα οποία πρέπει να υποβληθούν σε επεξεργασία.

Ένα ακόμα πλεονέκτημα των φωτοβολταϊκών είναι η ευκολία στη μεταφορά σε σύγκριση με τις ανεμογεννήτριες και τη βιομάζα.

Όσον αφορά στο Σταθμισμένο Κόστος Ενέργειας, τα φωτοβολταϊκά θεωρούνται σε πολλές περιπτώσεις/περιοχές ως φθηνότερη επιλογή από το πετρέλαιο με 0,16-0,36 δολ/Κιλοβατώρα (πετρέλαιο/ΣΚΕ 0,6 δολ/KWh-0,12 δολ/KWh στις χώρες του ΟΟΣΑ).

Στις υπόλοιπες ΑΠΕ το ΣΚΕ διαμορφώνεται ως εξής: η Συγκεντρωτική Ηλιακή Ενέργεια στα $0,14/KWh, η βιομάζα στα $0,6/KWh, τα αιολικά στα $0,4/KWh και τα υδροηλεκτρικά κάτω από $0,4/KWh.

Πηγή:econews