Άγιον ΌροςΟρθόδοξη πίστη

Σημάδι…((Αύγουστος 2012- Λευκωσία))

9 Δεκεμβρίου 2012

Σημάδι…((Αύγουστος 2012- Λευκωσία))

Panagia pantanassa

Σημάδι στις εξόδους σου

μας χάρισες πλουσίως

και εκούσια για τη δόξα σου

κατέγραψα, αισίως …..

Με στοίχους όσα  άκουσα

Κυρία μου, Παντάνασσα

απλώς θα μαρτυρήσω,

μη γίνω αιτία,  ο δυστυχής

σε μίαν  κατάθεση ψυχής,

από υπηρέτην της ευχής,

το στόμα μου να κλείσω..

Το θαυμαστόν σου εκτύπωμα

της δόξης σου , αποτύπωμα,

σε όλους να γνωρίσω

και τη μεγάλη αγάπη σου, 

ο ευτελής να σβήσω…

((Έξω πυκνό  σκοτάδι

Αύγουστος ήταν  βράδυ

και εκ μέσης της καρδίας

ψαλμούς της ικεσίας,

ψιθύρισε η ψυχή μου

Άνασσα,  ακριβή μου…

Κραυγές για ευεργεσία

να φύγει η ((ξηρασία))

και η χέρσα, η καρδία

να βρει την ευτυχία…

Ψηλάφησα ευωδία,

αισθήσεως μελωδία.

Με φως την παρουσία

την χάρισες πλουσία

και ο πόνος πια , απουσία..

Της Παντανάσσης τύπος

ως μαρτυρεί, ο χτύπος,

θείον είναι σημάδιν

και παναγάπης  χάδιν))….

 

Μνάσων ο Παλαιός Μαθητής.