Γενικά ΘέματαΟρθόδοξη πίστη

ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ (ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ)- Μία καινοτόμος τεχνική για τη μελέτη και συντήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς

27 Δεκεμβρίου 2012

ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ (ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ)- Μία καινοτόμος τεχνική για τη μελέτη και συντήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς

sintirisi

Αλέξανδρος Διαμαντούδης* και  Ιωάννης Καραπαναγιώτης**

*Διδάσκων της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης, Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων, alexdiamantoudis@gmail.com

** Επίκουρος καθηγητής της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης, Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων, y.karapanagiotis@aeath.gr

1. Εισαγωγή

Η Τομογραφία Οπτικής Συνοχής όπως είναι γνωστή, ή Τομογραφία Οπτικής Συμφωνίας όπως πιθανόν θα μπορούσε να ερμηνευθεί ακριβέστερα ο αντίστοιχος ξενόγλωσσος όρος (Optical Coherence Tomography), είναι μία τεχνική η οποία αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε αρχικά ως διαγνωστική μέθοδος στην ιατρική για την απεικόνιση βιολογικών ιστών. Την τελευταία δεκαετία το πεδίο εφαρμογής της επεκτάθηκε στη μελέτη αντικειμένων πολιτισμού – κυρίως ζωγραφικών έργων. Λαμβάνοντας υπόψη τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της έναντι άλλων τεχνικών, τα οποία περιγράφονται στη συνέχεια του άρθρου, η Τομογραφία Οπτικής Συμφωνίας (Τ.Ο.Σ.) αποτελεί σήμερα ένα ισχυρό και πολλά υποσχόμενο εργαλείο στα χέρια επιστημόνων/συντηρητών. Σκοπός του άρθρου είναι η ανάδειξη της Τ.Ο.Σ. ως τεχνική μελέτης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »