Άγιον Όρος

Εκδόσεις Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους

22 Φεβρουαρίου 2013

Εκδόσεις Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους

Thaumata-stin-I_M_Grigoriou3-600x505

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Αρχιμανδρίτου Γεωργίου, Καθηγουμένου

 1.Η Θέωσις ως σκοπός της ζωής του ανθρώπου

Ύψιστος και τελικός σκοπός της ζωής μας είναι η κατά Χάριν Θέωσις μας και όχι η ουμανιστική, χωρίς την Θ.Χάριν, ηθική μόνον καλλιτεύρευσίς μας (Τιμή: 6,00€).

2. Ο Σταυρός του Χριστού και η σημασία του στην ζωή μας

Τα μεγάλα προβλήματα της εποχής μας (προσωπικά, κοινωνικά κλπ) βρίσκουν τη λύσι τους στον Σταυρό του Χριστού. Στο τεύχος αυτό τονίζεται η σημασία της σταυρικής ζωής του Χριστιανού στον σύγχρονο κόσμο (Τιμή: 6,00€).

 

3. Η Κυριακή προσευχή

Ερμηνεία του «Πάτερ ημών» και σημαντικές επίκαιρες πνευματικές και ποιμαντικές επισημάνσεις (Τιμή:6,00€).

 

4. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς-Διδάσκαλος της Θεώσεως

Τέσσερεις πραγματείες στην θεολογία και το ποιμαντικό έργο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, από τις οποίες φαίνεται ότι ο Άγιος είναι ο απλανής διδάσκαλος της Εκκλησίας και ο χειραγωγός μας προς την κατά Χάριν θέωση (Τιμή: 7,00€).

 

5. Θεός εφανερώθη εν σαρκί

Σειρά ομιλιών στην εορτή των Χριστουγέννων από του έτους 1976 και εντεύθεν, με τις οποίες γίνεται κατανοητό το θεολογικό περιεχόμενο της εορτής και αναπτύσσεται η σημασία της ενανθρωπήσεως του Κυρίου στην ζωή μας εξ αφορμής επικαίρων κάθε φορά γεγονότων (Τιμή:6.00€).

 

6. Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι

Σειρά ομιλιών στά θεία Πάθη και την Λαμπροφόρο Ανάστασι του Κυρίου από το 1976 και εντεύθεν, στις οποίες ο σύγχρονος άνθρωπος ευρίσκει το νόημα της Αναστάσεως του Κυρίου ως θεμελίου της Εκκλησίας και βάσεως της Χριστιανικής ζωής (Τιμη: 5,00€).

 

7. Θέματα Εκκλησιολογίας και Ποιμαντικής

Καίρια εκκλησιολογικά και ποιμαντικά θέματα, όπως ο χαρακτήρ της Εκκλησίας, η σημασία της Θ. Ευχαριστίας,η Κατήχησις,ο Γάμος, η Ιεραποστολή, η Ένωσις των Εκκλησιών κ.ά. εξετάζονται υπό το πρίσμα της Ορθοδόξου θεάνθρωποκεντρικής θεολογίας και ζωής (Τιμή: 5,00€).

 

8. Ορθοδοξία και Ρωμαιοκαθολικισμός (Παπισμός)

Μία νηφάλια συνοπτική και τεκμηριωμένη έκθεσις των κυριωτέρων δογματικών διαφορών, η οποία βοηθεί να κατανοήσουμε τι πρέπει να ζητούμε οι Ορθόδοξοι από τον διάλογο με τους Ρωμαιοκαθολικούς, προκειμένου να επιστρέψουν στην Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική, δηλαδή την Ορθόδοξο, Εκκλησία (Τιμη: 5.00€).

 

Κεντρική διάθεσις/Παραγγελίαι:

Ιερά Μονή Οσίου Γρηγορίου

63087 Δάφνη Άγιον Όρος Κίν.

6981635024

 

Πηγή: «Ορθόδοξος Τύπος»