Ορθόδοξη πίστη

Είπε Γέρων …. Περί Νεοράς Προσευχής

15 Μαρτίου 2013

Είπε Γέρων …. Περί Νεοράς Προσευχής

prayer15.3.2013( βασισμένο στο βιβλίο του Γέροντος Ιωσήφ Βατοπαιδινού,Αθωνικά Μηνύματα)

Μαζί θα ερμηνεύσουμε

Πατέρες και αδελφοί μου

και να  προσδιορίσουμε,

σκοπόν αγαπητοί μου……

Σπουδήν εις  το ερώτημα

αν λογικό ή ατόπημα,

μέσα σε αυτό  τον κόσμο,

μπορεί να γίνει η ευχή,

η κάθε ώρας, προσευχή;….

Η νοερά προσευχή.
η μόνη υποχρεωτική

 και σωστική  εργασία

τα βάρη μας κρατά μακριά

και δίδει αθανασία…..

Είναι από μόνη,  αρετή

στη φύση αυτή  την λογική,

την αισθητή και νοητή

 ανθρωπινή και αγγελική,

και  την προσδιορίζει,

εργόχειρο αδιάλειπτο

που τη ζωή , χαρίζει……

Δεν πρέπει να χωρίζεται

 σε τύπους και τρόπους,

 αλλά, να είναι ωφέλιμος

για όλους τους ανθρώπους….

Μακριά από επήρειες,

πλάνες και συνεργείες

θα  δώσει δύναμη πολύ

και χίλιες εμπειρίες…..

Σκοπόν να στρέφη στο Θεό,

άνθρωπον και το νουν του

με τρόπον ευκολότερον

να του κρατά το νου του…..

Εις τας λοιπάς τας  αρετάς,
μεσολαβούν τα μέλη

μα στη μακάρια  προσευχή

 ο νους μόνος θα μένει….

Χρειάζεται προσπάθεια
και προτροπήν  ακόμη

να έχει καρπόν ο κόπος σου

και ότι η ψυχή σου θέλει….

Εξ όλης της διάνοιας

Αγιότατοι  Πατέρες

στους ουρανούς ανεβήκαν

με νοερές τις βέρες………

Γίνεται  τούτη με τον νουν,

 νήψην  την ονομάζουν

και είναι ο νους  ελεύθερο

ον , όπως εκείνοι τάζουν…

 Δεν θέλει  περιορισμούς

και ούτε  υποδείξεις

και ψάχνει μόνος του να βρεί

όλες τις αποδείξεις……

Λίγες λέξεις επέλεξαν

το νουν για να κρατήσουν

και στο Γλυκύτατον Ιησού

το πλάσμα να γυρίσουν……

Το Κύριε Ιησού Χριστέ,

 ελέησε το πλάσμα

 παρηγορίαν  χάρησε

να σμικρυνθεί το χάσμα…

 Ακούει ο Πανάγαθος

κραυγές της αγωνίας

και εμφανίζεται  αληθώς

θεός παρηγορίας….

Η εργασία  μας αυτή

χρειάζεται στοιχεία

 και μέσον είναι ισχυρό

εγκράτεια και ησυχία….

Μια καλή συνήθεια

το πρόγραμμα,  νομίζω

είναι μια καλή αρχή

και στο θεό ελπίζω…….

 Επιμονή  στην προσευχή,

 προσπάθεια δια βίου

και καρτερία περισσή

προς άρσιν μαρτυρίου…

ψιθυριστά εις την αρχήν

και με φωνήν , ως τρόπον

για να κρατήσεις την ευχήν

όταν θα νοιώθεις κόπον……

 Σαν γίνει αυτό  συνήθεια,

τότε πια θα μπορούμε

με  εξωτερική σιωπή,

στον Πλάστη να μιλούμε…..

 Καλή λοιπόν επιμονή

και πρέπουσα υπομονή.

Η Χάρις θα φανερωθεί

το πνεύμα θα ελευθερωθεί.

το φωτισμό θα φέρει,

και με τη θεία ένωση

πια δε θα υποφέρει.

όποιον και αν έχει έπαθλον,

 Χαράν αυτό θα φέρει……

 

Αυτό θα φέρει προκοπή

και του κακού, ανακοπή,

πέρα θα διώχνει το κακόν,

θα μας κρατά από ((γκρεμόν)),

Εις τις  αγκάλες της Μητρός ,

από πρωίας έως νυκτός,

θα βρίσκεται ο απολωλός

και η αγάπη, ως πακτωλός

θα μας χαρίζει δωρεές,

έτσι είναι οι θείες επιταγές…

Είναι  καθήκον μας  η ευχή

ασχέτως χώρου –χρόνου,  

κάλεσε απλώς το όνομα

προς πτώσιν του διαβόλου…

Είναι ετούτη δέηση

αίτηση – ευχαριστία,

μας ανεβάζει άμεσα

στα ουράνια στα θεία…..

Χωρίς στον νουν  εικόνισμα

ή άλλες παραστάσεις,

η Χάρις θα παρίσταται

σ, όλες τις περιστάσεις…
Η  Χάρις γίνεται αίσθηση

 αγάπης του Κυρίου

φεύγει ο μετεωρισμός

και πλέον τα  δάκρυα,  τρυγητός…

 

.

 

 

Μνάσων ο Παλαιός Μαθητής