Γενικά ΘέματαΟρθόδοξη πίστη

Οι δυσκολίες, τα βάσανα, η άγνοια θολώνουν (Γέροντας Αθανάσιος Χαμακιώτης)

25 Μαρτίου 2013

Οι δυσκολίες, τα βάσανα, η άγνοια θολώνουν (Γέροντας Αθανάσιος Χαμακιώτης)

cf80ceb1cf84ceaecf81-ceb1ceb8ceb1cebdceaccf83ceb9cebfcf82-cf87ceb1cebcceb1cebaceb9cf8ecf84ceb7cf82

Οι δυσκολίες, τα βάσανα, η άγνοια θολώνουν

την ψυχή μας. Όταν όμως, χάριτι Θεού, τα

ξεπεράσουμε όλα αυτά, θα γίνουμε καθαροί σαν το νερό.

 

Γέροντας Αθανάσιος Χαμακιώτης