Άγ. Νικόλαος (Βελιμίροβιτς) Επίσκοπος Αχρίδος

Να προσεύχεσα​ι στον Θεό… (Άγιος Νικόλαος Επίσκοπος Αχρίδος ο Βελιμίροβι​τς)

16 Απριλίου 2013

Να προσεύχεσα​ι στον Θεό… (Άγιος Νικόλαος Επίσκοπος Αχρίδος ο Βελιμίροβι​τς)

1623326-md

Να προσεύχεσαι στον Θεό για κάθε άνθρωπο πού επισκέφτηκες, συνάντησες ή αποχαιρέτησες.

Άγιος Νικόλαος Επίσκοπος Αχρίδος ο Βελιμίροβιτς