Άγ. Νικόλαος (Βελιμίροβιτς) Επίσκοπος Αχρίδος

Η καταγωγή της ευσπλαχνίας (Άγιος Νικόλαος Επίσκοπος Αχρίδος ο Βελιμίροβιτς)

17 Απριλίου 2013

Η καταγωγή της ευσπλαχνίας (Άγιος Νικόλαος Επίσκοπος Αχρίδος ο Βελιμίροβιτς)

untitled

Η ευσπλαγχνία έχει θεϊκή καταγωγή, διότι, από τον Θεόν γεννιέται, με τον Θεό αναπτύσσεται και με τον Θεό ωριμάζει.