Ορθόδοξη πίστη

Δεν υπάρχει τίποτα στη ζωή που να μη…

8 Ιουνίου 2013

Δεν υπάρχει τίποτα στη ζωή που να μη…

666657

Δεν υπάρχει τίποτα στη ζωή που να μη δείχνει η την αθλιότητα του ανθρώπου, η την ευσπλαχνία του Θεού, η την αδυναμία του ανθρώπου χωρίς το Θεό, η τη δύναμη του ανθρώπου με το Θεό. (Πασκάλ)

 

Πηγή: http://www.agiazoni.gr/images.php?id=66620455787354296248&order=1