Ορθόδοξη πίστη

Νέοι & Διαδίκτυο: Ο ρόλος της Ενορίας

27 Ιουνίου 2013

Νέοι & Διαδίκτυο: Ο ρόλος της Ενορίας

facebook-addict1

Αθανάσιος Κολιοφούτης

Σε προηγούμενο άρθρο μας (“Ο εθισμός των νέων στο διαδίκτυο: Στατιστικά στοιχεία”, βλ. Πεμπτουσία, 17 Ιουνίου 2013, http://www.vatopedi.gr/?p=52314) αναφερθήκαμε στις αρνητικές συνέπειες της χρήσης του Διαδικτύου, με βάση στατιστικά δεδομένα. Η ποιμαντική αξιολόγηση των συνεπειών αυτών αναδεικνύει ταυτόχρονα  το πρόβλημα του εθισμού των νέων στο διαδίκτυο σε μείζον ποιμαντικό πρόβλημα για τους σύγχρονους ποιμένες, οι οποίοι οφείλουν να μελετήσουν τις επιμέρους συνιστώσες του και να εντοπίσουν τις κατάλληλες θεραπευτικές μεθόδους για να το θεραπεύσουν.Περισσότερα