Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός

Η Λογοτεχνία ως Δρώμενο

8 Ιουλίου 2013

Η Λογοτεχνία ως Δρώμενο

Από τη Φωτοθήκη της Πεμπτουσίας, Μεγάλη Παρασκευή στη Χάλκη, 2013

Από τη Φωτοθήκη της Πεμπτουσίας, Μεγάλη Παρασκευή στη Χάλκη, 2013

Τριήμερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: “Η Λογοτεχνία ως δρώμενο” θα γίνει στην Αίθουσα Λόγου και Τέχνης στη Στοά του Βιβλίου, από τις 5 έως τις 7 Ιουλίου.  Διοργανώνεται από το Κέντρο Ελληνικών σπουδών του Πανεπιστημίου του Harvard και την Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία. Περισσότερα