Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός

Τα βασικά χαρακτηριστικά της ρωσσικής φιλοσοφίας*

8 Ιουλίου 2013

Τα βασικά χαρακτηριστικά της ρωσσικής φιλοσοφίας*

rus_phil

Δρ. Δημήτρης Μπαλτάς

Το παρόν έργο αποτελεί μία περιδιάβαση στην περιοχή της ρωσσικής φιλοσοφίας. Επειδή ωστόσο η ρωσσική σκέψη αποτελεί ένα ιδιαίτερο τομέα στην Ιστορία της φιλοσοφίας[1], κρίνεται σκόπιμο να παρουσιασθούν στο πρώτο κεφάλαιο του παρόντος τόμου τα βασικά χαρακτηριστικά της. Συγκεκριμένα θα υποστηριχθεί εν συνεχεία ότι η ρωσσική φιλοσοφία του ιθ’ και του κ’ αι. έχει κατ’ εξοχήν θρησκευτικό περιεχόμενο, με το οποίο συνδέονται τόσο ο εθνικός όσο και ο κοινωνικός χαρακτήρας της. Περισσότερα