Θεολογία και ΖωήΟρθόδοξη πίστη

Άγγελοι υποκαθιστούν ιερείς!

26 Ιουλίου 2013

Άγγελοι υποκαθιστούν ιερείς!

aggelos

Ηλίας Βουλγαράκης, Καθηγητής Θεολογικής Σχολής ΕΚΠΑ

Η διδασκαλία της Εκκλησίας μας για τους αγγέλους δεν αναφέρει ότι έχουν τη δυνατότητα να τελούν ιερά μυστή­ρια. Μια ενδεχόμενη εξήγηση του πράγματος είναι ότι οι άγγελοι, δεν έχουν υλικό σώμα και, είναι, κατά τον άγιο Ιωάννη Δαμασκηνό, « ανεπίδεκτοι μετανοίας ». Το ακριβώς αντί­θετο συμβαίνει με τον άνθρωπο. Επειδή έχει «την του σώματος ασθένειαν», έχει και τη δυνατότητα της μετανοίας. Εφόσον όμως τα ιερά μυστήρια συνδέονται στο σύνολό τους κατά ένα μικρό ή μεγάλο μέρος με τη μετάνοια, οι άγγελοι δεν έχουν την κατά φύσιν δυνατότητα να τα τελούν. Περισσότερα