Ορθόδοξη πίστη

Οι Άγγελοι στην εικονογραφία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου

17 Αυγούστου 2013

Οι Άγγελοι στην εικονογραφία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου

monixoras

Κλεοπάτρα Χατζηλία, Ιστορικός Πολιτισμού

Οι Άγγελοι στην Αγία Γραφή, την Πατερική παράδοση, και την Υμνογραφία της Εκκλησίας έχουν διαφόρους ρόλους, είναι πανταχού παρόντες και λειτουργούν τα μυστήρια του Θεού. Η απεικόνιση των Αγγέλων είναι προνόμιο της Χριστιανικής Τέχνης η οποία μετά την εικονομαχία τους απεικόνισε με συγκεκριμένους ρόλους. Από τον 4ο αι. εικονίζονται άπτεροι και από την εποχή του Ιουστινιανού με τα αυτοκρατορικά διάσημα. Περισσότερα