Γενικά Θέματα

Πώς η Ποιμαντική αντικαθιστά τη Διαδικτυακή Συμβουλευτική

12 Σεπτεμβρίου 2013

Πώς η Ποιμαντική αντικαθιστά τη Διαδικτυακή Συμβουλευτική

junkie1

Αθανάσιος Κολιοφούτης

Στη σειρά των διαφωτιστικών άρθρων του κ. Κολιοφούτη για το ρόλο της Ενορίας στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με τον εθισμό των νέων στο Διαδίκτυο. Συγκεκριμένα, στη σημερινή ανάρτηση βλέπουμε τις βασικές γραμμές, πάνω στις οποίες η Ποιμαντική που ασκείται μέσα από την Ενορία μπορεί να εξουδετερώσει τους ποικίλους κινδύνους που εγκυμονεί η υπέρμετρη ενασχόληση με το Διαδίκτυο.

Η αναβίωση της ενοριακής ζωής με πρωτοβουλία και δράσεις του ιερέα Περισσότερα