Συναξαριακές Μορφές

Άγιος Λουκιανός ο ιερομάρτυρας Πρεσβύτερος της Εκκλησίας της Αντιοχείας

15 Οκτωβρίου 2013

Άγιος Λουκιανός ο ιερομάρτυρας Πρεσβύτερος της Εκκλησίας της Αντιοχείας

1510_Loykianos_ieromartysΕορτάζει στις 15 Οκτωβρίου εκάστου έτους.

 

Άρτου στερήσει Λουκιανὸς αντέχει,

Του ζώντος άρτου μη στερηθήναι θέλων.

Λιμώ Λουκιανὸς δεκάτῃ θάνεν ηδέ τε Πέμπτῃ.

 

Βιογραφία

Ο Άγιος Λουκιανός καταγόταν από τα Σαμόσατα της Συρίας και ήταν γόνος ευσεβούς οικογενείας. Έλαβε την απαραίτητη μόρφωση και μετά το θάνατο των γονέων του, σε ηλικία 12 ετών, μοίρασε την περιουσία του στους πτωχούς. Εντρύφησε στην μελέτη της Αγίας Γραφής και όντας γνώστης της εβραϊκής, διόρθωσε και συμπλήρωσε τις μεταφράσεις των Ο΄, του Ακύλα, του Συμμάχου και του Διοκλητιανού επί τη βάσει του πρωτοτύπου, δωρίζοντας την μετάφρασή του στην εκκλησία της Νικομηδείας. Χειροτονήθηκε πρεσβύτερος στην Αντιόχεια και διακρίθηκε για την ζέση του κηρύγματός του, με το οποίο παρακινούσε τους πιστούς στο μαρτύριο. Όταν πληροφορήθηκε ότι ο Διοκλητιανός καταδίωκε στη Νικομήδεια τους Χριστιανούς εγκατέλειψε την Αντιόχεια και πήγε εκεί για να τους συμπαρασταθεί. Συνελήφθη όμως από τον Διοκλητιανό, φυλακίσθηκε και ετελεύτησε από πείνα.

 

Απολυτίκιον

Ήχος πλ. α’. Τον συνάναρχον Λόγον.

Ως καλός στρατιώτης Χριστού του πάντων Θεού, εν τη χάριτι τούτου, ενδυναμούμενος, όλον μετέθηκας σαυτόν, εν τη αγάπη Αυτού, Λουκιανέ θαυματουργέ, Μάρτυς ένδοξε Χριστού, διο νομίμως αθλήσας, αξίως εστεφανώθης, υπό Κυρίου του σε δοξάσαντος.

 

Έτερον Απολυτίκιον (Κατέβασμα)

 

Ήχος γ’. Θείας πίστεως.

Θείω Πνεύματι, λελαμπρυσμένος, γνώσιν ένθεον, εταμιεύσω, και της πίστεως τον λόγον ετράνωσας, όθεν Μαρτύρων αλείπτης γενόμενος, Λουκιανέ εν αθλήσει ηρίστευσας. Μάρτυς ένδοξε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Κοντάκιον

 

Ήχος β’. Την εv πρεσβείαις.

 

Τοv εν ασκήσει το πρότεροv λαμπρυνθέντα, και εν αθλήσει το δεύτερον φαιδρυvθέντα, πάντες ως φωστήρά σε φαιδρότατον, Λουκιανέ τοις ύμvοις, ενδόξως σε γεραίρομεν. Πρεσβεύων μη παύση υπέρ πάντων ημώv.

 

Οπτικοακουστικό Υλικό

Ακούστε το απολυτίκιο!

 Άγιος Λουκιανός ο ιερομάρτυρας Πρεσβύτερος της Εκκλησίας της


Άγιος Λουκιανός ο ιερομάρτυρας Πρεσβύτερος της Εκκλησίας της

 

 Άγιος Λουκιανός ο ιερομάρτυρας Πρεσβύτερος της Εκκλησίας της


Άγιος Λουκιανός ο ιερομάρτυρας Πρεσβύτερος της Εκκλησίας της

Πηγή: saint.gr