Θεολογία και ΖωήΟρθόδοξη πίστη

Η έννοια της Νεωτερικότητας και ο Θεός

15 Οκτωβρίου 2013

Η έννοια της Νεωτερικότητας και ο Θεός

creation_of_adam_by_michelangelo

Δρ Θεολογίας – Φιλόλογος Ειρήνη Αρτέμη

Συνεχίζουμε σήμερα τη δημοσίευση της μελέτης της Δρος Θεολογίας κ. Ειρήνη Αρτέμη (προηγούμενη δημοσίευση: http://www.pemptousia.gr/?p=55939), στην οποία εξετάζεται το ζήτημα των σχέσεων θρησκείας και νεωτερικότητας. Στο σημερινό απόσπασμα δίνεται ο επιστημονικός ορισμός της έννοιας της Νεωτερικότητας και μελετάται η θέση του Θεού στο πλαίσιό της.

2. Θρησκεία – Νεωτερικότητα – Θεός

Η θρησκεία ουδέποτε έπαψε να ασκεί επίδραση στις κοσμοαντιλήψεις των ανθρώπων της νεωτερικότητας. Τι εννοείται, όμως, με τον όρο «νεωτερικότητα»; Περισσότερα