Συναξαριακές Μορφές

Προφήτης Ωσηέ

17 Οκτωβρίου 2013

Προφήτης Ωσηέ

Προφήτης Ωσηέ

Προφήτης Ωσηέ

Εορτάζει στις 17 Οκτωβρίου εκάστου έτους.

 

Θεόν τυποίς μνηστήρα γης πορνευτρίας,

Πορνη συναφθείς, ον Προφήτα νυν βλέπεις.

Εβδομάτη δεκάτη Ωσηέ νέκυν κτερέϊξαν.

 

Βιογραφία

Ο Προφήτης Ωσηέ ήταν γιος του Βεηρεί (η Bενιή) από τη Γαλεμώθ (η Bαλεθώμ) της φυλής Ισάχαρ και έζησε τον όγδοο αιώνα προ Χριστού, επί βασιλέων του Ιούδα, Οζίου, Ιωάθαμ, Άχαζ, Έζεκία και του Ισραήλ Ιεροβοάμ Β’. Στην Παλαιά Διαθήκη, είναι ο πρώτος από τους δώδεκα μικρούς λεγόμενους προφήτες.

 

Ο Ωσηέ ήταν ψυχή γεμάτη από ζήλο για το θείο Νόμο, γι’ αυτό και στο προφητικό του βιβλίο καταγγέλλει ευθέως το λαό του Ισραήλ, που είχε μολυνθεί από την ειδωλολατρία. Οι συμβολισμοί του θεωρούνται δυσεξήγητοι, αλλά σαφέστατα εκδηλώνει την πίστη του στο Σωτήρα Χριστό. Μάλιστα, ο ίδιος ο Κύριός μας χρησιμοποίησε μια σπουδαία φράση του Ωσηέ, προς τους Φαρισαίους (Ματθ. θ’ 3), η οποία λέει: «Έλεος θέλω και ου θυσίαν και επίγνωσιν Θεού η ολοκαυτώματα» (Ωσηέ, στ’ 6). Δηλαδή, λέει ο Θεός μέσω του Ωσηέ: «Προτιμώ την ειρηνική αγάπη σας προς εμένα και όχι τις τυπικές θυσίες, και θέλω να έχετε επίγνωση του θείου θελήματος περισσότερο, παρά τα χωρίς νόημα και ουσία ολοκαυτώματα που προσφέρετε». Επίσης, φράσεις του Ωσηέ χρησιμοποίησαν και οι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος στις επιστολές τους.

 

Ο Ωσηέ λέγεται ότι έζησε 75 χρόνια, και μετά παρέδωσε στο Θεό τη δίκαια ψυχή του.

 

 

Απολυτίκιον

Ήχος β’.

Του Προφήτου σου Ωσηέ την μνήμην, Κυριε εορτάζοντες, δι’ αυτού σε δυσωπούμεν• Σώσον τας ψυχάς ημών.

 

Έτερον Απολυτίκιον

Ήχος γ’. Θείας πίστεως.

Θείον έσοπτρον, του Παρακλήτου, εχρημάτισας, σοφέ Προφήτα, τας σεπτάς εκφαντορίας δεχόμενος, όθεν εν κόσμω μελλόντων την πρόγνωσιν, ώσπερ φωτός λαμπηδόνας εξήστραψας. Ωσηέ ένδοξε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

 

Κάθισμα

Ήχος α’. Τον τάφον σου Σωτήρ.

Υπέκλινας το ους, τω λαλούντι Προφήτα, και πάντων μυηθείς, των μελλόντων την γνώσιν, Χριστού προεσήμανας, παρουσίαν την ένθεον• όθεν σήμερον, την Παναγίαν σου μνήμην, εορτάζοντες, τον Λυτρωτήν ανυμνούμεν, τον σε μεγαλύναντα.

 Πηγή:saint.gr