Μήνυμα ημέρας

Δεν υπάρχουν πλούτη

22 Οκτωβρίου 2013

Δεν υπάρχουν πλούτη

8313031-md

Δεν υπάρχουν πλούτη, παρά μόνο ζωή. ( Αλέξανδρος Πούσκιν )

 

Πηγή: http://www.agiazoni.gr/images.php?id=24376825776132991291&order=1