Και τώρα ας σιωπήσω

40

«Στους μάρτυρες της Πίστεως, στους ήρωες της Πατρίδος»

Και τώρα ας σιωπήσω
θέλω να ακούσω τις φωνές,
που χάθηκαν για μας στο χθες
και θέλω να σιγήσω
Και πάλι  να δακρύσω
όμως ψυχές ηρωικές,
τόσες καρδιές μαρτυρικές
πώς να σας συναντήσω;
Και τώρα ας σιωπήσω
αντίδωρο αντί κραυγές
για σας που δώσατε ζωές
θέλω να ξαγρυπνήσω
Και πάλι να δακρύσω
στου Άθωνα τις κορυφές,
μέσ’ της καρδιάς μου τις πληγές,
με σας να γονατίσω.
Βασίλειος Ν. Κατζικάς