Θεολογία και ΖωήΟρθόδοξη πίστη

Ορθοδοξία και Νεωτερικότητα: Η “Μεταπατερική” θεολογία

4 Νοεμβρίου 2013

Ορθοδοξία και Νεωτερικότητα: Η “Μεταπατερική” θεολογία

psalm-144-cf88ceb1cebbcebccf8ccf82-144_std_original

Δρ Θεολογίας – Φιλόλογος Ειρήνη Αρτέμη

Ολοκληρώνουμε σήμερα την εμβριθή μελέτη της Δρος Ειρήνη Αρτέμη για τη θέση της Ορθοδοξίας στο σκηνικό της Νεωτερικότητας (προηγούμενο άρθρο:http://www. pemptousia.gr/?p=56404). Στο τελευταίο αυτό απόσπασμα, η συγγραφέας εξετάζει την εμφάνιση της λεγόμενης “Μεταπατερικής Θεολογίας”, κλείνει με τις επιλογικές παρατηρήσεις της και παραθέτει τη σχετική Βιβλιογραφία και τις συναφείς με το θέμα διαδικτυακές πηγές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ «ΜΕΤΑΠΑΤΕΡΙΚΗ» ΘΕΟΛΟΓΙΑ

Μεταπατερική θεολογία η αίρεση στα πλαίσια της Νεωτερικότητας;

Στην εποχή μας, πολλές φορές έχει προβληματίσει το ζήτημα της σχέσεως -εάν αυτή υπάρχει- μεταξύ πατερικής και μεταπατερικής [63] θεολογίας ή αίρεσης. Η ορθόδοξη θεολογία οφείλει να πηγάζει από τα συγγράμματα των Πατέρων, από την Παράδοση της Εκκλησίας αλλά και τη γενικότερη αποκαλυπτική αλήθεια της Εκκλησίας. Όλα τα παραπάνω πρέπει να συνοδεύονται από τη μετοχή του θεολόγου στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, ώστε ο θεολογών να εμβαθύνει στα νοήματα της θεολογίας, να μελετά, να διδάσκει και να βιώνει αυτήν με τη βοήθεια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Περισσότερα