Θεολογία και ΖωήΟρθόδοξη πίστη

Προτυπώσεις της Θ. Ευχαριστίας στην Π. Διαθήκη (1ο μέρος)

5 Νοεμβρίου 2013

Προτυπώσεις της Θ. Ευχαριστίας στην Π. Διαθήκη (1ο μέρος)

mel3

Ιερομόναχος Γρηγόριος

Το μυστήριο της θείας Ευχαριστίας προτυπώθηκε με πολ­λά γεγονότα κατά την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης. Τα γε­γονότα αυτά αναζητούνται ήδη από τους συγγραφείς της Καινής Διαθήκης. Ερμηνεύονται και αναλύονται απ’ αυτούς, και στη συνέχεια  από τους Πατέρες της Εκκλησίας, όχι μόνον διότι καθ’ αυτά είναι αξιομνημόνευτα, αλλά διότι υπήρξαν προάγγελοι της Αληθείας. Η έλευση του Χριστού δεν σήμαινε σχολιασμό του παλαιού, ούτε μεταφορά από σχετικού σε σχετικό, αλλά την μετάβαση από του παλαιού (της δουλείας)   στο καινό-νέο (την ελευθερία). Η παρουσία Του «τα πάντα ποιεί καινά», και αυτό το ίδιο το γεγονός της σαρκώσεώς Του αποτελεί «το μόνον Καινόν υπό τον ήλιον» . Περισσότερα