Άγιοι - Πατέρες - ΓέροντεςΟρθόδοξη πίστη

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός:Μην αμελούμε την εξομολόγηση

3 Δεκεμβρίου 2013

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός:Μην αμελούμε την εξομολόγηση

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

«Ο ανεξομολόγητος άνθρωπος είναι όμοιος με έναν αβάπτιστον και είναι αδύνατον να σωθή. Και ανίσως ένας όπου απέθανεν εάν μεν και επρόφθασε να εξομολογηθή και ας μη κοινώνησεν είναι ελπίδα εις αυτόν. Εάν δε και δεν εξομολογηθή, ας κοινωνήσει όσες φορές θέλει, τίποτες δεν ωφελείται, μάλιστα βλάπτεται, επειδή και κοινωνεί ανάξια και αλλοίμονον εις αυτόν. Πρώτον πρέπει να γίνεται η εξομολόγησις, έπειτα η Αγία Κοινωνία. Πρώτον να πλύνωμε και να καθαρίσωμεν το αγγείον και ύστερα να βάλωμεν το πολύτιμον πράγμα μέσα».

scan0002

 

Πηγή:  talantoblog.blogspot.gr