Ορθόδοξη πίστηΣυναξαριακές Μορφές

Ο Προφήτης Δανιήλ

17 Δεκεμβρίου 2013

Ο Προφήτης Δανιήλ

Daniel_stonLakko_Leonton

Αναστασία Φελούκα

Ο προφήτης Δανιήλ, του οποίου το όνομα σημαίνει «κριτής μου είναι ο Θεός» ή «ο Θεός κρίνει», έζησε κατά τα τέλη του 7ου έως και τις αρχές του 6ου αιώνα π. Χ., με κυριότερη περίοδο δράσης εκείνη της βασιλείας του Ναβουχοδονόσορα (605-562) έως και το τρίτο έτος της βασιλείας του Κύρου (538-529). Η περιοχή ταφής του φαίνεται πως βρίσκεται στα Σούσα. Ο Δανιήλ καταγόταν από αριστοκρατική οικογένεια, ενώ σύμφωνα με ορισμένους καταγόταν από βασιλική οικογένεια. Σε αυτό μας παραπέμπει το Δαν. 1:3-4, όπως αποδέχονται ο Ιώσηπος και ο Ιερώνυμος. Από το βιβλίο του συνάγεται το συμπέρασμα πως είχε λάβει σπουδαία μόρφωση και είχε καλλιεργήσει το πνεύμα του. Περισσότερα