Θεολογία και ΖωήΟρθόδοξη πίστη

Ο πατερικός λόγος ως φαρμακολογία κατά των παθών

19 Δεκεμβρίου 2013

Ο πατερικός λόγος ως φαρμακολογία κατά των παθών

pathos

Δημήτρης Τσιολακίδης

Εφόσον εξαντλήθηκε το πρώτο μέρος της εργασίας του κ. Δ. Τσιολακίδη για τη σύνδεση της Νηπτικής Γραμματείας με την Ποιμαντική Ψυχολογία (προηγούμενο άρθρο:www. pemptousia.gr/?p=58650), προχωρούμε από σήμερα στο επόμενο, που ανατέμνει την παρουσία των παθών στην ανθρώπινη πνευματική ζωή.

Κεφάλαιο 2ο. Η νηπτική ανατομία των παθών

2.1 Ο πατερικός λόγος ως φαρμακολογία κατά των παθών

Οι νηπτικοί λόγοι ως απαύγασμα της προσωπικής εμπειρίας των πατέρων είναι το αποτέλεσμα του φυσικού και πνευματικού τους αγώνα, το οποίο αντανακλά το φωτισμό της προσωπικότητάς τους από τη Θεία Χάρη. Πρόκειται για τις συνεπτυγμένες αλήθειες της παράδοσης που απορρέουν από μια ενδοσκοπική ψυχολογία με τη μορφή της αυτοπαρατήρησης. Αυτό βέβαια μέσα από το διαλεκτικό δίπολο Θεογνωσίας αυτογνωσίας για το οποίο μιλήσαμε ήδη σε προηγούμενη ενότητα. Η αξία των λόγων δεν τιμάται σε γενικό επίπεδο αλλά βρίσκεται στον ίδιο τον πνευματικό γέροντα που έχει την αναλάβει την ευθύνη να επιμεληθεί τη σωτηρία κάθε διαθέσιμης ψυχής, τείνοντας πνευματική κατά βάση χείρα βοηθείας. Περισσότερα