Μήνυμα ημέρας

Οι άνθρωποι φέρνουν τις αμαρτίες τους στα νερά του Ιορδάνη

6 Ιανουαρίου 2014

Οι άνθρωποι φέρνουν τις αμαρτίες τους στα νερά του Ιορδάνη

078654

Οι άνθρωποι φέρνουν τις αμαρτίες τους στα νερά του Ιορδάνη και τα νερά έγιναν βαριά με την ανθρώπινη αμαρτία. Και ο Χριστός έρχεται και βυθίζεται σ’ αυτά τα νερά του θανάτου και βγαίνει απ’ αυτά μεταφέροντας επάνω Του όλες τις αμαρτίες που έχουν πλυθεί σ’ αυτά τα νερά.

 

Πηγή: http://www.agiazoni.gr/images.php?id=41007280279794008932&order=1