Μήνυμα ημέρας

Σπουδαία δεν είναι η θέση που κατέχουμε

19 Ιανουαρίου 2014

Σπουδαία δεν είναι η θέση που κατέχουμε

7223331

Σπουδαία δεν είναι η θέση που κατέχουμε, αλλά η κατεύθυνση που ακολουθούμε. ( Γκόλμς )

 

Πηγή: http://www.agiazoni.gr/images.php