Θεολογία και ΖωήΟρθόδοξη πίστη

Είσαι πτωχός; έχεις εξάπαντος άλλον πτωχότερον από εσέ

24 Ιανουαρίου 2014

Είσαι πτωχός; έχεις εξάπαντος άλλον πτωχότερον από εσέ

Agios-Vasileios-02

Είσαι πτωχός; έχεις εξάπαντος άλλον πτωχότερον από εσέ.

Έχεις δια δέκα ημέρας τρόφιμα εσύ; εκεί­νος έχει δια μίαν.

Σαν καλός και ευγνώμων να εξισώσης το περίσσευμά σου με τον ενδεή. Μη διστάσης να δώσης από το ολίγον. Μη προτιμήσης το συμφέρον σου εμπρός εις την κοινήν συμφοράν.Και αν ο άρτος σου περισσεύη κατά ένα ψωμί και σου κτυπήση την πόρταν ο ζητιάνος, πάρε από την αποθήκην το ένα ψωμί και αφού το βάλης εις τα χέρια του ύψωσε το βλέμ­μα σου εις τον ουρανόν και είπε λόγον θλιβερόν μαζί και ευ­γνώμονα˙ένα ψωμί, όπως βλέπεις, Κύριε, και ο κίνδυνος είναι ολοφάνερος. Αλλ’ εγώ θέτω την εντολήν σου επάνω από εμέ και από το ολίγον δίδω εις τον αδελφόν μου που λιμοκτονεί.

Δώσε λοιπόν και συ εις τον δούλον σου, που κινδυνεύει. Γνω­ρίζω καλά την αγαθότητά σου και ελπίζω εις την δύναμίν σου. Δεν αναβάλλεις επί πολύ τας δωρεάς, αλλά τας σκορπάς, όταν θέλης….

ΟΜΙΛΙΑ ΕΚΦΩΝΗΘΕΙΣΑ ΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΝ ΠΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΞΗΡΑΣΙΑΣ

(ΕΝ ΛΙΜΩ ΚΑΙ ΑΥΧΜΩ)

ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

http://www.egolpion.com/limw_lyxmw.el.aspx

http://agathan.wordpress.com/

 

Πηγή: hristospanagia.gr